Objekti u izvođenju

 • Srednja obrtnička škola sa školskom sportskom dvoranom u Sisku – Faza 2.
 • Izgradnja osnovne škole sa sportskom dvoranom u Popovači
 • Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušća Vuke – Luka Vukovar
 • El.radovi na rekonstrukciji putničke zgrade na Zračnoj luci u Osijeku
 • El.radovi na izgradnji građevine Postaja granične policije Bajakovo
 • Rekonstrukcija Županijskog suda u Osijeku
 • Izgradnja gradske tržnice u naselju Olajnica u Vukovaru
 • Sanacija prilazne ceste za potrebe “BIC Vukovar“
 • Izgradnja proizvodno – poslovne hale u Gradištu s Multinorm d.o.o., Cerna
 • Zamjena ograde, izrada uzemljenja i zamjena vanjske rasvjete u TS Osijek 1
 • Rekonstrukcija elektrotehničkih instalacija s isporukom opreme u poslovnoj zgradi HEP-Plin u Osijeku
 • Rekonstrukcija elektrotehničkih instalacija i sustava zaštite od udara groma na poslovnoj zgradi pogona Našice
 • Elektroinstalacijski radovi na građevini: „Mini uljara BB Oil, Bijelo Brdo“
 • Izgradnja dijela prometnih površina u naselju Olajnica u Vukovaru
 • Izgradnja dijela nerazvrstane ceste uz buduću tržnicu u Vukovaru
 • Izgradnja I. faze javne rasvjete u naselju Branjina
 • OŠ Josipa Kozarca Slatina – Rekonstrukcija unutarnje rasvjete
 • Izgradnja hotela Park u Rovinju