Školske zgrade, zgrade visokih učilišta i zgrade za znanstveno-istraživačke djelatnosti

 • Osnovna škola Cret
 • Odjel za kemiju i Odjel za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 • Studentski restoran Campus u Osijeku
 • OŠ Tin Ujević u Osijeku
 • Nadogradnja škole i izgradnja športske dvorane Osnovne škole Višnjevac
 • Zgrada Građevinskog fakulteta u Sveučilišnom campusu u Osijeku
 • Dječji vrtić u Bilju
 • Škola Kajzerica u Zagrebu
 • Izgradnja nove škole OŠ “M. Gubec”, Magadenovac, PŠ Marijanci

Bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu

 • Stomatološka ordinacija Aleksandra Škulje Radeljak
 • Dogradnja poliklinike unutar Opće bolnice “Dr. Josip Benčević” u Slavonskom Brodu
 • Hitni bolnički prijam pacijenata unutar kompleksa Opće bolnice “Dr. Josip Benčević” u Slavonskom Brodu
 • Očna optika i poliklinika Oculus, ul. Hrvatske Republike 33

Sportski tereni i objekti

 • Sportska dvorana u Velikoj Gorici
 • Školska sportska dvorana u Primorskom Dolcu
 • Srednješkolsko igralište u Osijeku
 • Kulturno-sportski-gastronomski centar Osijek, Trg L. Ružićka
 • Rekonstrukcija plivališta u Vukovaru

Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu

 • Rasvjeta nogometnog igrališta Kneževi Vinogradi
 • Strelište Pampas u Osijeku
 • Vinkovačko dvoransko Plivalište Lenije
 • Uređenje društvenog doma u Budrovcima
 • PTC Portanova Osijek – kino Cinestar
 • PTC Portanova – kuglana Bowling
 • Spomen obilježje “U čast hrvatskim braniteljima za stvaranje Države Hrvatske” u pješačkoj zoni Trga Slobode u Belom Manastiru
 • Etnološki centar baranjske baštine u Belom Manastiru
 • El. radovi I.faze vanjskog uređenja prostora-infrastrukture u Memorijalnom centru domovinskog rata u Vukovaru
 • Ugostiteljski objekt u Vinkovcima – Ordinalia usluge

Stambene zgrade

 • Stambena građevina P+K, Šandora Petefija 37 u Osijeku
 • Stambeno-poslovna građevina u Zagrebu (P+2+potkrovlje), Samoborska cesta bb
 • Višestambeni građevina u Umaškoj ulici u Osijeku
 • Višestambena građevina “A” na lokaciji Dubrovnik, Mokošica
 • Stambeno poslovna građevina na raskrižju Ćićarijske i Strossmayerove ulice u Osijeku
 • Stambeno poslovna zgrade, oznake P29, stambena zona “Lenišće-Istok” u Koprivnici
 • Elektroradovi na stambeno poslovnoj građevini u Osijeku u Šamačkoj ulici

Zgrade za trgovinu na veliko i malo

 • Sanacija robne kuće „Doma“ u Osijeku
 • Konikom Osijek, Split, Slavonski Brod, Varaždin, Koprivnica, CCO East Zagreb
 • PC Gavrilović Osijek
 • Benzinska postaje INE Osijek, Čepinska ulica
 • Benzinska postaje Šibenik-Ražine-zapad, BP Vodice, BP Zadar – Put murvice-zapad
 • Benzinska postaja “INA – industrija nafte” d.d., Donji Miholjac, Vinkovci Genscherova i Garešnica
 • Benzinska postoja Osječka u Našicama, BP Valpovo Bana Jelačića i BP Vukovar Mitnica
 • Gradska tržnica u Slavonskom Brodu
 • Poslovno trgovački centar “Portanova” na jugozapadnom dijelu prostora Retfala-Jug u Osijeku (lokali Fingo Dom, Hrvatska pošta, Mango, Deichman, Centra,
 • Konikom, New Look, Waldinger, Ann Christine, Zahara, Dona, Franco, Home Sweet Home, Women Secret, H&M)
 • Trgovački centar Kaufland Sesvete
 • Robna kuća “Supermarket” Osijek
 • Izgradnja salona i servisa OPEL vozila i samoposlužne autopraonice u Slavonskom Brodu

Prometna infrastruktura

 • Javna rasvjeta ceste Bikara – Toplana u Osijek
 • Javna rasvjeta gospodarske zone Tenja
 • Raskrižje na županijskoj cesti Ž4061 s kružnim tokom u Satnici
 • Parkiralište sa vanjskom rasvjetom na Zračnoj luci Klisa
 • Spojna cesta Višnjevac – Osijek
 • Javna rasvjeta – Ulica jela u Osijeku
 • Spojna cesta Svilajska – Sv. L. B. Mandića u Osijeku
 • Izgradnja kružnog toka i javne rasvjete na raskrižju državnih cesta D34 i D517 u Valpovu
 • Rekonstrukcija raskrižja državne ceste D212 i ulici V. Nazora, Košut Lajoša, Zeleni otok u naselju Batina
 • Trg Slobode u Osijeku
 • Izgradnja infrastrukture u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo
 • Rekonstrukcija raskrižja lokalnih cesta L44121, l44126 i županijske ceste Ž 4163 izgradnjom kružnog toka
 • Pješački most preko rijeke Vuke u Vukovaru
 • Građevinsko-prometno uređenje Ulice bana Josipa Jelačića u Višnjevcu
 • Uređenje javno prometnih površina u centru grada Vukovara – faza 1
 • Biciklistička staza “Šećeransko jezero” – nadzorno informacijski centar, Beli Manastir
 • Rekonstrukcija raskrižja u Strossmayerovoj ulici s krakovima petlje zapadne obilaznice Grada Osijeka u kružni tok
 • Biciklističke staza s javnom rasvjetom od mosta na rijeci Dravi u Belišću
 • Izgradnja javnih prometnih površina u sveučilišnom kampusu u Osijeku
 • Rekonstrukcija državne ceste D517 na dionici kroz grad Belišće
 • Javna rasvjeta u Općini Čepin
 • Izgradnja kružnog toka na raskrižju županijske ceste ž4050 (Ul. kralja Tomislava) s Ulicom T. Ujevića i S. Vraza u Belišću
 • Izgradnja javne rasvjete u Sunčanoj ulici u Belišću
 • Rekonstrukcija raskrižja u kružni tok na županijskoj cesti ŽC 4080 i ŽC 4105 U Budimcima

Zgrade za promet i komunikacije

 • Dogradnja Zračne luke Klisa
 • Objekt visokogradnje na graničnom prijelazu Principovac – Ljuba
 • Objekt visokogradnje na graničnom prijelazu Principovac – Sot
 • Međunarodni cestovni granični prijelaz Ilok – Bačka Palanka
 • Tranzitni centar za prihvat stranaca Tovarnik
 • Stalni granični prijelaz za pogranični promet Svilaj
 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Gunja

Cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi

 • Izgradnja građevine TS35/10 20kV – Orlovnjak
 • Transformatorska stanica Mlinar
 • Lateralni kanal Kneževi Vinogradi – Zmajevac – sustav navodnjavanja Baranje
 • Remont booster i vrelovodne stanice – HEP
 • Transformatorska stanice (KTS) 20/0,4kV “Iločki podrumi” Ilok
 • El. radovi na izvođenju građevinsko-obrtničkih radova u sklopu izgradnje kogeneracijskog postrojenja na biomasu BE-TO Osijek
 • Izgradnja novog i rekonstrukcija dijela postojećeg sjevernog kolektora u Osijeku
 • Elektrotehnički radovi na izgradnji čvorova NUS-a sustava Vodoopskrbe; Uspostavljanje radio veze lokacija Nebo Pustara, crpilište Vinogradi i vodozahvat Pampas
 • Izvođenje el. i str. radova na kanalizacijskim crpnim stanicama na lokacijama Čepin IV, Čepin V, Čepin VI, Briješće i Tenja

Poslovne i uredske zgrade

 • Rekonstrukcija poslovne građevine Pindof u Orahovici
 • Transkom Osijek
 • Rekonstrukcija dijela poslovne zgrade i postavljanje antenskih uređaja na kč.br. 5236/11C, Gundulićeva 5, Osijek
 • Poslovna građevina Bios Pakrac
 • Modularna hala poduzetničkog inkubatora BIOS u Osijeku
 • Poduzetnički inkubator u Pakracu
 • Državni arhiv Vukovar
 • Poslovni objekt – M. Divalta 322, Osijek
 • PNUSKOK, Osijek
 • Prenamjena poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru BIOS u Osijeku
 • Poslovna građevina – Plastomet
 • Rekonstrukcija i obnova zgrade Poly za poslovno-inovacijski centar BIC-Vukovar

Industrijske zgrade i skladišta

 • Pogon za proizvodnju sokova u Belom Manastiru
 • Poslovna zgrada pogona za proizvodnju voća i povrća u Poslovnoj zoni Beli Manastir
 • Pekara Mlinar u Zagrebu
 • Logističko distributivni centar Ricardo u Dardi
 • Asfaltna baza Petrijevci
 • AB montažna hala vel 36,6×20,00 m’ u Tenji
 • AB montažna hala vel 90×60 m’ u Tenji (hala Ricardo) u Dardi
 • Zgrada pogonskog laboratorija – Vodovod Osijek
 • Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije
 • Poslovna građevina Kandit u Nemetinu
 • Objekt za preradu i skladištenje voća u poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi (IPARD)
 • Pogon industrijskih tehničkih deterdženata – Saponia Nemetin bb
 • Proizvodna hala – D&D Metal
 • Rabo d.o.o. – Dogradnja prve uporabne cjeline objekta za skladištenje, sortiranje i pakiranje voća

Ostale zgrade

 • Vatrogasni dom Bilje
 • Vatrogasni dom “Retfala” u Osijeku
 • Reciklažno dvorište Antunovac